Earnest Studio

Earnest Studio, Netherlands/France

Vi er fascinert av det enkle og av enkelheten, og vi mener at god design skapes av bærekraftige materialer, noe som avspeiles i alle våre design. Vi lar oss i stor grad inspirere av formløsninger og forskjellige strukturer som sammen gir et helt unikt uttrykk. Vi henter inspirasjon fra omgivelsene, og designuniverset vårt er bredt – fra teoretiske diskusjoner til reelle konstruksjoner.