Sebastian Alberdi

Sebastian Alberdi, Spain

Jag älskar att resa och hämtar mycket inspiration från alla mina resor och de olika kulturer jag stöter på under dessa. Jag experimenterar med olika material, tekniker och visuella effekter, och jag försöker konstant att flytta fram gränserna för vad som är möjligt att göra i takt med att jag utvecklar min designvärld. Jag sätter en ära i att fördjupa mig i min designprocess och tillbringar mer tid på golvet än bakom skärmen.